Waterproject

Het waterproject is een driejarig project. In 2021 zijn we als Mozaiek Kenia het waterproject gestart. Bij alle 16 kerken zijn één of meerdere watertanks geplaatst om regenwater op te vangen of om water dat vanuit een tankauto wordt aangeleverd hygiënisch op te slaan. Hiermee worden de projectlocaties voorzien van water.   
   
Maar hier stopt onze ambitie niet! Want wij willen dat alle zestien projecten, en ook de gezinnen in de dorpen rondom de kerken, voorzien worden van een stabiele, duurzame en hygiënische bron van water. Dit is een project van meerdere jaren.

  • We beginnen in de dorpen waar nog geen waterput is. Hier is de hoogste nood. In totaal gaat het om vier waterputten. De eerste waterput is op 13 februari 2022 geslagen.
  • We gaan bij vijf bestaande waterputten die zout water oppompen zuiveringsinstallaties plaatsen, zodat het water drinkbaar en hygiënisch wordt.  
  • We willen bij zes projecten de waterdistributie aanzienlijk verbeteren door extra tapplaatsen aan te leggen verspreid over het dorp. Zo wordt de loopafstand tussen een huis en het dichtstbijzijnde waterhaalpunt aanzienlijk verminderd.   

Met de waterput kan er ook water gepompt worden naar de watertanks bij de projectlocaties zodat er op meerdere plekken in een dorp water gehaald kan worden. Want elke minuut dat kinderen minder hoeven te lopen om water te halen is een minuut die besteed kan worden aan onderwijs  
 
Bij elke watertank of waterput gaat het niet alleen om het plaatsen van de tank of slaan van de put. Maar ook wordt er training en hygiëne middelen geregeld, zodat de tanks en putten goed onderhouden worden en de lokale bevolking eigenaarschap neemt van hun watervoorziening. 

Waterputten zijn een relatief grote investering. Maar daarmee is er wel een duurzame watervoorziening, waarmee ook in tijden van extreme droogte er waterzekerheid is. Ook geven waterputten in sommige delen toegang tot irrigatie, wat de land- en tuinbouw stimuleert en daarmee ook de werkgelegenheid.  

DOE MEE!
Help jij mee om de mensen in het noorden van Kenia te voorzien van hun eerste levensbehoefte? Wil jij een moeder en haar kind helpen een hoopvolle toekomst tegemoet te gaan? Geef dan direct jouw bijdrage! 

NIEUWSBERICHTEN

- Eerste waterput van 2022 geslagen bij Compassion-project (14 maart 2022)
- Regenstorm brengt geen einde aan droogte in Marsabit (2 februari 2022)