Update Mozaiek Kenia | Ondernemers ontmoeting | Waterproject | Muskathlon@home

Beste Mozaieker,

Via deze nieuwsbrief special geven we je graag een update over ons project Mozaiek Kenia. Zo is de eerste waterput van 2022 geslagen en willen we via de muskathlon@home geld ophalen voor het zonne-energie project. Ben je ondernemer en wil je ook jouw bijdrage leveren? Dan attenderen we je graag op de ondernemers ontmoeting op donderdag 2 juni. 

Wil je meer weten over Mozaiek Kenia en de projecten? Neem dan een kijkje op onze website: www.mozaiekkenia.nl

  1. Ondernemers ontmoeting | donderdag 2 juni 2022
  2. Eerste waterput van 2022 geslagen bij Compassion-project
  3. Kom in beweging voor Mozaiek Kenia | zaterdag 25 juni 2022


Ondernemers ontmoeting | donderdag 2 juni 2022

We zijn alweer een aantal jaren met elkaar onderweg om samen met Compassion, de lokale kerken in het Noorden van Kenia (Marsabit, Isiolo) te helpen om hoop te brengen in dit eens vergeten gebied! En wat is er al veel bereikt! 

-    Meer dan 1.300 sponsorkinderen zijn inmiddels ondergebracht bij de leden van onze gemeenten
-    Muziekinstrumenten en geluidsinstallaties ondersteunen de worship in de Keniaanse kerken
-    Er zijn 22 watertanks aangelegd die zorgen voor directe toegang tot schoon drinkwater
-    Vorige maand is de eerste waterput opgeleverd (zie ook het artikel verderop in deze nieuwsbrief)

Wat kan er veel gebeuren in korte tijd wanneer we als gemeenten opvolging geven aan de woorden van Jezus die Zelf gezegd heeft: “Het is zaliger te geven dan te ontvangen.”

Al in 2019 heeft zich ook een groep van ondernemers gevormd om gezamenlijk de schouders te zetten onder het mogelijk maken van de projecten in het noorden van Kenia. 
In de afgelopen twee jaar heeft Corona het moeilijk gemaakt om elkaar op te zoeken. Maar ondertussen is er wel heel veel moois gebeurd in Noord-Kenia. Ook zijn er door de zeven nieuwe Mozaiek gemeentes een heleboel nieuwe ondernemers bijgekomen.  Alle reden om nu het weer kan als ondernemers bij elkaar te komen, te vieren wat er al gerealiseerd is en te kijken naar de dromen die onze 16 partnerkerken in Noord-Kenia hebben om hoop te brengen voor de mensen in hun omgeving. 

Graag nodigen wij je uit op donderdagavond 2 juni a.s. voor de Mozaiek Kenia ondernemers ontmoeting in de Basiliek in Veenendaal.Ben jij ondernemer, groot of klein, met of zonder personeel? Wil je meer weten over de projecten binnen Mozaiek Kenia en de impact die zij hebben voor de kerken en bewoners in het Noorden van Kenia? Draag je onze visie voor Mozaiek Kenia een warm hart toe en wil je steen(tje) bijdragen? Of heb je ideeën of vragen of over de projecten? Allemaal goede redenen om elkaar te ontmoeten op 2 juni. Je bent van harte welkom!

Het programma start om 20.00 uur, maar je bent vanaf 19.30 uur welkom voor een kop koffie of thee. We sluiten om 21.30 uur af met een hapje en een drankje. Klik hier om je direct aan te melden.Eerste waterput van 2022 geslagen bij Compassion-project

In de komende periode willen we bij alle projectlocaties de watervoorzieningen optimaliseren. Begin dit jaar is gestart met het slaan van een waterput op een van de projectlocaties.

Na uitgebreid hydro-geologisch onderzoek naar de beste plek om te gaan boren, kwam op 4 januari kwam eindelijk de vergunning voor het boren naar water bij een project iets ten zuidoosten van de plaats Marsabit. Het project beschikt al over grote watertanks, maar door grillige regenpatronen en afwezigheid van een rivier in de buurt is het slaan van een waterput noodzaak voor continuïteit in de watervoorziening. Na succesvolle afronding van dit project zullen 262 kinderen, hun familie en de rest van de gemeenschap de beschikking hebben over voldoende en gezond drinkwater.

Tijdens de commerciële aanbesteding en de opstelling van de contracten en de start van aanvoeren van de materialen door de sociale onderneming Water for the World, heeft de gemeenschap niet stil gezeten. 12 leden van de kerk en het dorp hebben op 7 en 8 februari een training gehad over duurzaam watergebruik, opstellen van gebruiksregels, betrekken van de gemeenschap en leiderschap. Ook het Bijbels perspectief op rentmeesterschap is daarbij aan de orde gekomen en tenslotte is er lokale watermanagementcommissie aangesteld voor als straks het project wordt overgedragen aan de gemeenschap voor gebruik en onderhoud.

Op 13 februari is onder toeziend oog van het kerkleiderschap en de hele gemeenschap gestart met het boren naar water op 250 meter diepte. Nu de diepte is bereikt en de wanden van de put zijn gemaakt, kan pas definitief worden vastgesteld of er voldoende water beschikbaar is, of het snel genoeg wordt aangevuld via doorsijpelend grondwater en wat de kwaliteit is. Wellicht zijn er nog extra maatregelen nodig om het water te filteren voordat het geschikt is voor consumptie op het project en in de huizen.

Het werk in de komende 2 maanden bestaat uit het plaatsen van de pompinstallatie, het leggen van leidingen naar het project en het maken van watertappunten. Ook krijgt de gemeenschap watergebruik- en hygiëne trainingen en zo laat het directe effect op de bevolking zich niet echt meer raden. Voldoende en gezond water dat gaat zorgen voor betere oogsten, minder aan vervuild water en slechte hygiëne gerelateerde ziekte van ouders en kinderen en vergroting van aanwezigheid, concentratie en leervermogen van de kinderen op het project. En wat te denken van de besparing voor de gemeenschap als niet eens in de zoveel tijd een tankauto de watertanks meer hoeft te komen vullen! Kom in beweging voor Mozaiek Kenia | zaterdag 25 juni 2022

Energie; we hebben het allemaal nodig, zowel om te leven als ook om te kunnen sporten! In landen als Kenia is dat echt anders. Vooral in het noorden van Kenia leven nog veel mensen bij een vuurtje, een kaars of een kerosine lamp die gevaarlijk is en slecht voor de gezondheid. Stroom is beperkt of zelfs helemaal nog niet aanwezig. Wanneer de zon om 18:30 uur ondergaat, is het werk gedaan, moet je stoppen met studeren en kan je het beste maar gaan slapen. De droom van Mozaiek is om dit jaar via de Muskathlon@home drie projecten en 300 huishoudens te voorzien van zonne-energie. Hiervoor is nog een bedrag nodig van € 40.000,-. 

De Muskathlon@home is het grootste Nederlandse sportevenement voor gerechtigheid en vindt plaats op zaterdag 25 juni 2022. Tijdens deze dag lever je een sportieve sportprestatie en haal je fondsen op, dit jaar kun je via Compassion ook meedoen voor ons project Mozaiek Kenia. Je kan jouw sportprestatie letterlijk vanuit huis uitvoeren of ergens in jouw omgeving uitvoeren. Kom ook in beweging voor Mozaiek Kenia!

Doe mee - gebruik jouw energie!
Wil jij je energie gebruiken om de mensen in Kenia te voorzien van zonne-energie? Meld je dan aan bij 1 van de 4 teams van Mozaiek: Mozaiek033 (Nijkerk), Mozaiek055 (Apeldoorn), Mozaiek0548 (Rijssen) en Mozaiek0318 (Veenendaal). 
 
Klik hier voor meer informatie en meld je aan bij een van de Mozaiek teams!Bekijk dit bericht in uw browser