Update Mozaiek Kenia | De kracht van woorden | Activiteiten & projecten

Beste Mozaieker,

Op het moment van verzenden van deze nieuwsbrief zit een groep Mozaiekers in het vliegtuig op weg naar Kenia, vrijwel iedere Mozaiek gemeente is tijdens de reis vertegenwoordigd. Bid mee voor een veilige en gezegende reis. 

Zondag 6 november is het Keniazondag en zullen we tijdens onze diensten uitgebreid stil staan bij dit bezoek en de verbinding met elkaar. Via de social media kanalen van de Mozaiek gemeentes proberen we tijdens de reis af en toe een update te geven.

Via deze nieuwsbrief special geven we je graag een update over ons project Mozaiek Kenia. Wil je meer weten over Mozaiek Kenia en de projecten? Neem dan een kijkje op onze website: www.mozaiekkenia.nl

  1. De kracht van woorden
  2. Activiteiten & projecten


De kracht van woorden

Tijdens de Mozaiek Conference in juni jl. was er een seminar 'In verbinding met Kenia'. Met de ruim 50 deelnemers aan dit seminar was er een live verbinding met pastor Benedict van Citam church in Marsabit. Er werden vragen over en weer gesteld. Het was heel waardevol en inspirerend. Pastor Benedict gaf aan dat er zorgen waren om het tekort aan regen. Tijdens het Worship & Prayer moment tijdens de conference is er gebeden voor regen in Kenia. De beelden hiervan zijn daarna gedeeld met het team in Kenia, wat voor hen een enorme bemoediging was. 

Tijdens het seminar zijn er ook brieven naar de pastors in Kenia geschreven. En we kregen respons terug. In deze video zien we pastor John Guyo Jarso Bagata een brief terugschrijven naar Mozaiek.

Woorden zorgen voor verbinding, maar woorden hebben ook zeker kracht. Daarom hebben we tijdens onze diensten alle Mozaiekers de mogelijkheid gegeven om een kaart te schrijven naar onze broers en zussen. Voorop de kaart staat een tekst in het Swahili. De Engelse vertaling hiervan is ‘Recieve God's blessings from Mozaiek Family’. Deze kaarten worden komende week tijdens de reis uitgedeeld aan onze broers en zussen in het Noorden van Kenia. Bijzonder om op deze manier met elkaar in contact te komen!Activiteiten & projecten

Jaarlijks verbinden we ons als Mozaiek aan een aantal projecten. Dit doen we in nauwe samenwerking met Compassion. In dit bericht een update over wat er tot nu toe in 2022 gerealiseerd is. 

WAY heeft in november 2021 geld opgehaald voor het zonne-energie project. In juni is er door sportieve Mozaiekers tijdens de Muskathlon@home ook nog een mooi bedrag voor dit project opgehaald. Hiermee drie projectlocaties en 300 gezinnen worden voorzien van zonne-energie. 

Mozaiek steunt jaarlijks vier Moeder-Kind projecten. Bij deze projecten worden moeders begeleid vanaf de zwangerschap tot het moment dat het kind 1 jaar wordt. Veel van de moeders die meedoen aan een Moeder-Kindprogramma hebben geen sociaal netwerk waar zij op terug kunnen vallen. Daarom zorgt de kerk ervoor dat zij worden opgevangen in een liefdevolle gemeenschap. Ook leren de moeders in het programma een vaardigheid, waarmee ze zelf een inkomen kunnen genereren. Dat helpt ze op langere termijn bij het onderhouden van zichzelf en hun kind. Na 1 jaar stromen de kinderen door naar het reguliere sponsorprogramma. 

Net voor de zomer is gestart met de bouw van zes klaslokalen verdeeld over twee locaties. In september waren de lokalen klaar en konden ze worden ingericht. Met deze zes nieuwe lokalen kunnen we 496 kinderen een veilige, bevorderlijke en comfortabele leeromgeving bieden. 

Er worden door Mozaiekers op dit moment 1048 kinderen gesponsord. Wil jij ook een kind sponsoren of meer informatie hiervoor klik dan hier

Daarnaast is er het waterproject. Met steun van een aantal ondernemers is er al voldoende geld ingezameld voor de aanleg van het waterput. Ook willen we ook nog drie distritibutiesystemen en twee zuiveringsinstallaties laten aanleggen. Wil je dit project ondersteunen?  Op de website vind je meer informatie en kun je ook direct een gift geven

Verbonden door Hoop
Toen in 2019 het project Mozaiek Kenia van start ging in Marsabit en omgeving, was dit gebied een verlaten en vergeten gebied in het dorre Noorden van Kenia. Als Mozaiek wilden we van dit vergeten gebied een plaats van hoop maken. Inmiddels is het gebied niet meer vergeten en staan we in verbinding met elkaar, we zijn verbonden door Hoop. We zijn dankbaar voor de ontwikkelingen en de groeiende verbinding tussen Kenia en Mozaiek en zien uit naar wat God gaat doen in de komende periode!Bekijk dit bericht in uw browser