Nieuwsbrief special maart 2021: Mozaiek Kenia

Beste #naam#,

Zo bijzonder dat we als gemeente de 40 dagen tijd zijn gestart met het thema de we(r)ken van barmhartigheid! En dat ‘geef de dorstigen te drinken’ daarbij weer aandacht wordt besteed aan de prachtige verbinding met Mozaiek Kenia – de gemeenten en families in Marsabit en omgeving.

Afgelopen zondag is er tijdens de Mozaiek livestream een oproep gedaan om te doneren voor het waterproject. Wat zijn we dankbaar en gezegend dat er al ruim € 50.000 is gedoneerd! En dat 7 kinderen een sponsor gevonden hebben. Wauw!

In deze nieuwsbrief geven we als projectgroep graag een update over de afgelopen periode. 
 

  1. Wie bedenkt het nu om een heel gebied te adopteren als kerk?
  2. Schrijf je sponsorkind
  3. Update 22 maart Wereld Water Dag
  4. 1.000 kinderen in Marsabit een sponsor, maar…
  5. Films en foto's
  6. Ondernemers in actie
  7. Verantwoording besteding giften


Wie bedenkt het nu om een heel gebied te adopteren als kerk?

In december schreven we in Mozaiek Magazine dat er maar liefst 22 watertanks in Marsabit geïnstalleerd konden worden doordat ondernemers samen aan de slag gingen met het waterproject. Hierdoor hebben duizenden gezinnen nu schoon drinkwater, door de acties van een handjevol ondernemers die uitstappen in geloof. Wat een impact! Inmiddels bestaat de groep uit zo’n vijftien kernleden, met ook een netwerk achter zich, waaronder Henry Koopman, ondernemer en systemisch coach bij ‘Kracht van Verschil Coaching en Training’ en Joost den Otter, ondernemer en directeur bij ‘Lomans’. We gingen met hen gesprek. Lees hun verhaalSchrijf je sponsorkind

Pfff… we leven inmiddels alweer een jaar in de anderhalve meter maatschappij. Dat is voor ons in Nederland een hele uitdaging. Voor de kinderen in Kenia ligt dat nóg gevoeliger. Je sponsorkind schrijven tijdens een pandemie vereist iets meer denkwerk en fijngevoeligheid dan anders. Denk je eens in als je vader dagarbeider is, dan kan het wel eens zijn dat alle inkomsten plotsklaps stil zijn komen te liggen tijdens de lockdown. Een heftige situatie voor heel het gezin.

Stel dat je sponsorkind iets deelt wat hij of zij moeilijk vindt, geef het dan de aandacht die het verdient. Je kunt misschien schrijven over een situatie in je eigen leven waarin je het moeilijk had, maar waarin je merkte dat God trouw was en voor je zorgde. Herinner je sponsorkind eraan dat God belooft dat Hij voor Zijn kinderen zorgt. Jouw gebeden en liefdevolle brief brengen zo een beetje hoop in een moeilijke tijd.

Welke vragen kun je wel en niet stellen over zo’n crisis? Hoe bemoedig je iemand in nood? Aan welke gebedspunten moet je nu denken? Vragen over het schrijfproces? Lees dan dit artikel op de website van Compassion. Heb jij je sponsorkind onlangs alweer geschreven? Hier vind je nog veel meer tips! Maak daar ook zeker gebruik van!Update 22 maart Wereld Water Dag

Vorig jaar zaten we nog maar net in de greep van Covid-19, toen Wereld Water Dag ons ook bewust maakte van het feit dat water zo vanzelfsprekend is in Nederland, we hoeven de kraan maar open te zetten en je hebt schoon drinkwater. Door de pandemie zijn we onszelf in Nederland ook ineens veel bewuster van bepaalde beperkingen. Ineens wordt water een stuk belangrijker. We moeten immers zo vaak mogelijk onze handen wassen en dat kan alleen met schoon water. Juist daarom is het zo mooi dat wij als Mozaiek Kenia 16 projecten in Marsabit en omgeving mogen ondersteunen. Uit het gesprek met ondernemers over de gerealiseerde waterprojecten en de video die je afgelopen zondag kon zien, blijkt wat voor impact dit heeft! Bekijk (nogmaals) de video van afgelopen zondag

Dankzij jouw hulp zijn 8 projecten in Marsabit voorzien van polyethyleen plastic watertanks, goten en distributiesystemen en hebben meer dan 2000 kinderen en hun gezinnen schoon drinkwater! Dit willen we ook realiseren voor de overige projecten. Wil je daaraan financieel bijdragen? Dat kan hier, geef bij doel het 'waterproject' aan. Lees je ook nog even mee wat jij kunt doen om klimaatverandering tegen te gaan?1.000 kinderen in Marsabit een sponsor, maar…

Kenia is een mooi land, waar toeristen graag heen gaan (als het weer kan/mag). Om op Safari te gaan en Gods machtige schepping van dichtbij mee te maken. Het is ook een land waar bijna 1 op de 30 kinderen overlijdt voordat het 5 jaar is. Dat is in iedere kleuterklas één. Waar 36% van de bevolking onder de armoede grens leeft en 70% geen toegang heeft tot sanitaire voorzieningen en schoon drinkwater. Een land waar het in 2020 na een lange tijd weer regende en het land weer groen werd. Maar waar het in sommige gebieden zoveel regende dat overstromingen de nieuwe oogst alsnog verwoestten.

Tijdens diensten in 2019 en 2020 hebben Mozaiekers zich verbonden aan het leven van 1.000 kinderen in de 16 projecten in de regio Marsabit en Isiolo in het noorden van Kenia. Dat is in het afgelopen jaar voor die kinderen en hun familie een grote zegen geweest. In een tijd van strenge COVID-maatregelen en diverse sprinkhanenzwermen hadden ze iemand in het verre Nederland die met hen schreef en voor hen bad. Inmiddels zijn de scholen en de meeste Compassion-projecten weer open en begint het schrijven van brieven weer op gang te komen. Op de projecten wordt vooral in kleine groepen gewerkt en worden de lokale richtlijnen over handenwassen, afstand houden en mondkapjes dragen nageleefd. De kerken zijn nog niet open voor het houden van diensten.

In de 16 projecten die we als Moziek Kenia ondersteunen zijn nog 200 kinderen die geen sponsor hebben. Wil jij je verbinden aan één van deze kinderen en hen bemoedigen via brieven en gebed? Geef een kind in armoede een kans zich geestelijk, lichamelijk en sociaal gezond te ontwikkelen! Films en foto's

Heb jij eind vorig jaar de film met unieke beelden uit Marsabit, Isiolo en omgeving én sponsors in Nederland gemist? Bekijk hier de video over de gezinnen in Kenia én in Nederland ( 8 november 2020). Het is tegelijkertijd een kans om jouw enthousiasme op een mooie manier te delen met anderen en hen ook te enthousiasmeren. Ook hebben we een fotoalbum gemaakt waar we foto’s vanuit het project hebben opgeslagen. Geniet mee!  

Ondernemers in actie

In gesprek met Joost en Henry kon je al lezen wat een fantastische groep ondernemers we inmiddels hebben. We komen maandelijks bij elkaar in een online meeting, maar kijken wél uit naar het moment dat we weer ‘offline’ kunnen samenkomen! We zijn nog steeds op zoek naar meer ondernemers, om elkaar te inspireren! Ondernemers die willen mee-investeren én meedenken om samen verschil te mogen maken in Marsabit en omgeving, waar zoveel armoede is en tegelijkertijd veel kansen liggen?

Geprikkeld? We gaan graag met jou in gesprek. Neem voor meer informatie contact op met Willem van Amerongen – contactpersoon Ondernemers vanuit het Mozaiek ondernemers projectteam - via: ondernemers@mozaiekkenia.nl Verantwoording besteding giften
We zijn enorm verwonderd over de giften die zijn binnengekomen en de kinderen die zijn gesponsord binnen Mozaiek. Wat een enorme impact hebben we met z’n allen! Over de besteding van de giften kun je hier meer lezen. Om in de woorden van één van de pastors eerwaarde Benedict Baraqo te spreken die hij schreef in zijn bedankbrief: 

Wij zijn u, Mozaiek Church Nederland dankbaar dat u God heeft toegestaan u te gebruiken om onze plaatselijke kerk in Marsabit te zegenen. Dit is in feite Gods bezoek gekenmerkt door het fysieke bezoek van uw leiders tijdens een georganiseerde eredienst bij de plaatselijke kerk. We kunnen vol vertrouwen laten weten dat ons partnerschap met u het resultaat is van beantwoorde gebeden en dat God ons zijn trouw en liefdevolle goedheid heeft getoond. Moge de Heer u zegenen en uw grenzen verleggen door uw hand van mededogen uit te steken het lichaam van Christus in Marsabit. God zegene je.

Vriendelijke groeten,
Pastor Benedict Baraqo.

 
Met die woorden willen wij als projectgroep deze nieuwsbrief ook afsluiten: in enorme dankbaarheid voor alles wat je als gemeentelid doet om dit project te ondersteunen. Wat een impact! Wat een zegen. Bedankt en we hopen dat jij die zegen dubbel en dwars zult terugontvangen. 
 
Projectteam Mozaiek Kenia


Bekijk dit bericht in uw browser