De kerken in Marsabit

De kerken in Marsabit hebben het moeilijk. Doordat zij te weinig financiële middelen hebben, kunnen zij sommige programma’s en activiteiten niet uitvoeren. Het kinderwerk bijvoorbeeld komt hierdoor in het gedrang. Vaak zijn kerkgebouwen in slechte staat en überhaupt niet goed bereikbaar door het gebrek aan infrastructuur. Muziekinstrumenten om de zang te begeleiden zijn er meestal niet. Daarnaast zijn er te weinig bijbels of andere Bijbelse literatuur om aan de vraag te voldoen. De leden van de kerk zijn te arm om financieel te kunnen bijdragen aan het bestaan van de kerk.

De kerken in Marsabit

Er zijn plannen voor het realiseren van een opnamestudio op het terrein van de kerk (Citam). Op deze manier kan lokaal geschreven en geproduceerde muziek worden opgenomen en worden verspreid. Op dit moment zijn dit soort faciliteiten alleen in Nairobi te vinden (500 kilometer verderop) welke door de afstand en kosten onbereikbaar zijn voor Marsabit. Om op een inspirerende wijze muziek te kunnen maken en veel kinderen en jongeren te inspireren om iets te gaan doen met worship is het erg wenselijk dat er goede versterking en instrumenten aanwezig zijn.

We hebben daarom in 2019 al een bedrag van € 5.000,- toegezegd voor de aanschaf van instrumenten en een geluidsinstallatie.

Naast financiële middelen gaan we zeker ook investeren in vriendschap en relatie tussen beide gemeentes, dit op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Als Mozaiek kunnen we zoveel leren van de kerken in Marsabit. Met name van hun passievolle aanbidding, en ondanks lijden en armoede, hun sterke en standvastige geloof dat Gods Koninkrijk komt en Zijn wil zal geschieden, in de hemel, maar ook in Marsabit.

Het idee is daarnaast om de voorgangers van de lokale kerken in Marsabit samen met twee 'young potentials' uit te nodigen om naar de kerk van CITAM Gorokese te komen, waar ze twee dagen worden geïnspireerd en getraind.