Water & Scholing

Marsabit kampt al een tijd met extreme droogte. In de meeste delen van Marsabit heeft het afgelopen twee jaar alleen in oktober en november 2020 geregend, wat een belangrijke gebedsverhoring is geweest.

Voorbeelden hiervan zijn: de hongersnood die al enige jaren duurt, dieren die sterven en de gewassen die niet kunnen groeien. Ook ontwikkelingsprojecten kunnen vaak niet voortgezet worden, omdat de meeste waterputten zijn opgedroogd. Daarnaast worden de kosten voor het levensonderhoud steeds duurder. Mensen voorzien normaal gesproken in hun levensonderhoud door de verkoop van dierlijke producten of door zelfvoorzienende landbouw, maar moeten nu op andere manieren zien te overleven. De grondstofprijzen, met name van levensmiddelen, zijn momenteel zeer hoog als gevolg van de schaarste. De inwoners van Marsabit County vechten om schaarse hulpbronnen zoals water, weiden en nederzettingsgebieden. Dit zorgt regelmatig voor spanningen tussen de verschillende stammen (Borana, Gabra, Samburu en Rendille) die er leven. Ook komt het stelen van elkaars vee vaak voor. Ondertussen breken er ook ziekten uit, zoals malaria en de zwarte koorts. Daarnaast is Marsabit een gebied waar genitale vrouwenverminking voorkomt en meisjes al op jonge leeftijd worden uitgehuwelijkt.


We hebben in 2020 samen met de lokale bevolking uitgezocht wat de beste methode is om voor de waterhuishouding in dit extreem droge gebied op gang te houden. Er was veel behoefte om tijdens het regenseizoen het water op te slaan met behulp van watercontainers/waterreservoirs. Ook weten we dat er onvoldoende waterputten zijn om de hele gemeenschap te voorzien. Sommige mensen moeten wel 15 kilometer lopen om te dichtstbijzijnde waterput te bereiken. Vandaar dat we in de zomer van 2020 gestart zijn met het waterproject. We verwachten eind 2021 op alle projecten een oplossing te installeren die helpt om water op te vangen. De collecte in maart 2021 in onze livestream en een groep ondernemers hebben dit op zeer korte termijn mogelijk gemaakt.

 

Scholing
We wilden allereerst de centrale kerk Citam (een van de 16 kerken) in staat stellen om minimale faciliteiten te creëren om het programma goed uit te kunnen voeren. In 2019 is door Mozaiek al een bedrag van € 20.000 voor de bouw van deze voorzieningen overgemaakt en deze bouw is inmiddels afgerond. Er is een kleine school gerealiseerd met verschillende ruimtes (klaslokalen) en een keuken om wekelijks te kunnen koken voor de kinderen van het project. Een essentiële manier om honger tegen te gaan en kinderen gezond te maken en te houden.

We brengen in 2021 in kaart binnen welke andere projecten we faciliteiten voor scholing kunnen realiseren. In 2020 heeft het onderwijsprogramma door Covid nagenoeg stilgelegen. Maar in 2021 pakken we de draad weer op. Kom aan!  Er wordt nagedacht over diverse nieuwe initiatieven. Reparaties of renovatie aan gebouwen die als klaslokalen kunnen dienen, de bouw van nieuwe lokalen. Dit verschilt per project. Maar denk ook aan het vervoeren van kinderen naar school die van ver moeten komen en initiatieven op het gebied van veehouderij, bedrijfsopleidingen en het ontwikkelen van de vaardigheden van de lokale bevolking. Voorbeelden hiervan zijn het houden van bijen, het maken van sieraden en initiatieven als het planten van bomen en het aanleggen van moestuinen. Verder moet de laaggeletterdheid van de volwassenen omlaag. 

Wat nu?
Het lijkt nu misschien een uitzichtloze situatie, maar er zijn dingen die we in zowel Nederland als Kenia/Marsabit in de tussentijd wél kunnen doen. Een belangrijke pijler is gebed. Zowel hier als in Kenia bidden de kerken voor regenval. Religieuze leiders in Marsabit proberen te bemiddelen tussen de rivaliserende stammen. Met behulp van Keniaanse kerken en sponsoren wordt er voedsel verstrekt aan de mensen die dat het hardst nodig hebben. Ook wordt er samengewerkt met de regering van Marsabit op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Er zijn campagnes opgezet om het stelen van vee tegen te gaan. Daarnaast worden er bijbels uitgedeeld om mensen te bereiken met het evangelie en te bemoedigen.