Water & Scholing

Marsabit kampt al een tijd met extreme droogte. In de meeste delen van Marsabit heeft het in december 2018 voor het laatst geregend. Hierdoor ontstaan er veel problemen, die allemaal te herleiden zijn naar het enorme watertekort.
(Update: in september en oktober 2020 heeft het in grote delen van het Noorden geregend. We hebben de impact hiervan nog niet precies in beeld, maar wel goed nieuws en verhoring van veel gebeden!).

Voorbeelden hiervan zijn: de hongersnood die al enige jaren duurt, de dieren die sterven en de gewassen die niet kunnen groeien. Ook ontwikkelingsprojecten kunnen vaak niet voortgezet worden, omdat de meeste waterputten zijn opgedroogd. Daarnaast worden de kosten voor het levensonderhoud steeds duurder. Mensen voorzien normaal gesproken in hun levensonderhoud door de verkoop van dierlijke producten of door zelfvoorzienende landbouw, maar moeten nu op andere manieren zien te overleven. De grondstofprijzen, met name van levensmiddelen, zijn momenteel zeer hoog als gevolg van de schaarste. De inwoners van Marsabit County vechten om schaarse hulpbronnen zoals water, weiden en nederzettingsgebieden. Dit zorgt voor veel spanningen tussen de verschillende stammen (Borana, Gabra, Samburu en Rendille) die er leven. Ook komt het stelen van elkaars vee vaak voor. Ondertussen breken er veel ziekten uit, zoals malaria en de zwarte koorts. Daarnaast is Marsabit een gebied waar genitale vrouwenverminking voorkomt en meisjes al op jonge leeftijd worden uitgehuwelijkt.

Onderzoek
Momenteel onderzoeken we wat de beste methode om voor de waterhuishouding in dit extreem droge gebied op gang te houden. Wat we al wel weten, is dat er de behoefte is om tijdens het regenseizoen het water op te slaan met behulp van watercontainers/waterreservoirs. Ook weten we dat er onvoldoende waterputten zijn om de hele gemeenschap te voorzien. Sommige mensen moeten wel 15 kilometer lopen om te dichtstbijzijnde waterput te bereiken. Vandaar dat we in de zomer van 2020 gestart zijn met het waterproject.

Scholing
We wilden allereerst de centrale kerk Citam in staat stellen om minimale faciliteiten te creëren om het programma goed uit te kunnen voeren. In 2019 is door Mozaiek al een bedrag van € 20.000 voor de bouw van deze voorzieningen overgemaakt en de bouw is inmiddels afgerond. Er is een kleine school gerealiseerd met verschillende ruimtes (klaslokalen) en een keuken om wekelijks te kunnen koken voor de kinderen van het project. Een essentiële manier om honger tegen te gaan en kinderen gezond te maken en te houden. We brengen in 2020 in kaart binnen welke andere projecten we faciliteiten voor scholing kunnen realiseren.Verder wordt er nagedacht over een heleboel andere zaken. Denk aan het boren van extra waterputten, het vervoeren van kinderen naar school die van ver moeten komen, initiatieven op het gebied van veehouderij, bedrijfsopleidingen en het ontwikkelen van de vaardigheden van de lokale bevolking. Voorbeelden hiervan zijn het houden van bijen, het maken van sieraden en initiatieven als het planten van bomen en het aanleggen van moestuinen. Verder moet de laaggeletterdheid van de volwassenen omlaag. Het opzetten van community resource centers kan hierbij helpen.

Klik hier voor meer achtergrondinformatie over het waterproject.

Wat nu?
Het lijkt nu misschien een uitzichtloze situatie, maar er zijn dingen die we in zowel Nederland als Kenia/Marsabit in de tussentijd wél kunnen doen. Een belangrijke pijler is gebed. Zowel hier als in Kenia bidden de kerken voor regenval. Religieuze leiders in Marsabit proberen te bemiddelen tussen de rivaliserende stammen. Met behulp van Keniaanse kerken en sponsoren wordt er voedsel verstrekt aan de mensen die dat het hardst nodig hebben. Ook wordt er samengewerkt met de regering van Marsabit op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Er zijn campagnes opgezet om het stelen van vee tegen te gaan. Daarnaast worden er bijbels uitgedeeld om mensen te bereiken met het evangelie en te bemoedigen.