Project Kenia

Mozaiek Kenia: verbonden door Hoop
In februari 2019 heeft een groep Mozaiekers een gebied in het noorden van Kenia bezocht. De provincie Marsabit (Marsabit is al 1,5x zo groot als Nederland) en een deel van de provincie Isiolo. Om te onderzoeken of wij als Mozaiek gemeenten mee mogen helpen in het oplossen van de nood die daar is. We zijn teruggekomen met de overtuiging dat God van dit vergeten gebied een plaats van hoop kan maken. Daarom hebben we ervoor gekozen om in samenwerking met Compassion en de lokale kerk dit mooie project op te pakken.

Waarom Marsabit?
Omdat Marsabit een vergeten gebied is met heel weinig support van de Keniaanse overheid. Het ligt in het noorden van Kenia op 7 tot 8 uur rijden van de hoofdstad Nairobi. Er heerst grote droogte (er valt maar heel weinig regen) en extreme armoede. Momenteel leeft 63% van de bevolking in extreme armoede; er is een tekort aan eten, drinken, kleding en onderdak. Ruim 80 % van de bevolking is werkloos. De meeste jongens en meisjes zijn ongeletterd. Veel jongens moeten al jong op het land werken. Onder meisjes vindt nog veel vrouwenbesnijdenis plaats. De Islam is de grootste religie waardoor de kerk een minderheidspositie heeft en kwetsbaar is. 

In dit gebied is de lokale kerk (CITAM: Christ is the answer ministries) de hoop voor dit gebied. Een vitale en snelgroeiende kerk die het verschil wil maken in dit gebied. Die in Jezus' naam wil uitreiken naar mensen die hulp nodig hebben om een menswaardig bestaan op te bouwen.

Vanaf 2019 ondersteunen we de kerk in Marsabit als Mozaiek. In nauwe samenwerking met Compassion. Omdat zij kennis hebben van dit gebied en omdat zij toezicht houden op de hulp die we bieden. Op het kaartje hiernaast zie je 16 stippen staan. Dit zijn kerken in het gebied. Citam is de grootste en meest centrale kerk. Het programma van kindsponsoring vindt altijd plaats via de 16 kerken. De kinderen die worden opgenomen in het programma zijn aan één van de 16 kerken verbonden. Kinderen komen naar deze 16 plekken voor scholing en het Compassion-programma.

We hebben gekozen om komende tijd vier deelprojecten op te pakken. Samen Werken = Samen Winnen

  1. Sponsoring. Het is ons verlangen om minimaal 750 kinderen uit de armoede te halen komende jaren. Zo’n 47% (!) van de bevolking is jonger dan 14 jaar. In deze kinderen ligt de “rijkdom” en toekomst als het gaat om hoop voor dit gebied.
  2. Water. Er wordt onderzocht wat de beste methode is voor de waterhuishouding in dit extreem droge gebied en wat daar dan voor nodig is. Lees hier meer over de eerste resultaten van het waterproject.
  3. Scholing. Er worden drie leslokalen gebouwd en keukens (voor scholing en maaltijden voor de kinderen). De kerk heeft al uit eigen middelen de grond aangeschaft. Als Mozaiek gemeenten hebben we in 2019 al € 20.000 overgemaakt die we hadden gereserveerd in onze begroting. In 2020 hebben alle 16 projecten een projectgift ontvangen van ca. 1.500,- euro. Een deel van de kerken heeft deze gift gebruikt voor scholing en educatie, maar de meesten hebben de gift gebruikt voor voedselhulp. Als gevolg van Corona is het onderwijsprogramma tijdelijk gestopt in heel Kenia tot 1 januari 2021.
  4. Worship. De diensten worden gekenmerkt door een uitbundige aanbidding van God, maar de middelen zijn zo beperkt. Als Mozaiek gemeenten hebben we voor de aanschaf van betere middelen inmiddels € 5.000 overgemaakt.


MARSABIT EN OMGEVING
Marsabit County is gelegen in het uiterste deel van Noord-Kenia. Het is de tweede grootste county van Kenia en heeft een totale oppervlakte van 70.961,2 km2. Marsabit grenst in het noorden aan het land Ethiopië, in het westen aan Turkana County en in het oosten aan de Wajir en Isiolo Counties.  Isiolo is een provincie ten zuiden van Marsabit. Het grootste deel van Marsabit is een uitgestrekte vlakte die tussen de 300 en de 900 meter boven de zeespiegel ligt. De vlakte wordt in het westen en noorden begrensd door heuvels en bergketens. Ook zijn er vulkanische kegels en caldera’s, vulkanen met een trechtervormige, ingestorte krater.

Opvallende topografische kenmerken Marsabit

  • De Ol Donyo Ranges (2066 meter boven de zeespiegel) in het zuidwesten.
  • Mt. Marsabit (1865 meter boven de zeespiegel) in het midden.
  • De Hurri Hills (1685 meter boven de zeespiegel) in het noordoostelijke deel.
  • Mt. Kulal (2235 meter boven de zeespiegel) in het noordwesten.
  • De bergen rond de Sololo-Moyale helling (tot 1400m boven de zeespiegel) in het noordoosten.
  • De Chalbi woestijn, die met zijn oppervlakte van 948 km2  de grootste is in Kenia.

Inwoners Marsabit
Marsabit County heeft een oppervlakte van 70.961,2 km2 en er wonen naar schatting rond de 310.000 mensen. Ongeveer 52% daarvan is man en ongeveer 48% is vrouw. Het merendeel woont op het platteland. Er zijn 12 kerken die samenwerken met Compassion Kenia.Volgens het Kenya National Bureau of Statistics (KNBS) heeft bijna 65% van de inwoners van Marsabit moeite om in de basisbehoeften te voorzien. Denk aan eten, drinkwater, kleding en onderdak. Dit betekent dat zo’n 200.000 mensen onder de armoedegrens leven. Deze mensen hebben slechts een paar euro per maand te besteden. Voor de meeste mensen is veeteelt de belangrijkste bron van inkomsten. Deze bron van levensonderhoud is afhankelijk van de regenval, maar Marsabit kampt al een tijd met extreme droogte. Door de aanhoudende droogte sterven de dieren sneller en lopen veel mensen inkomsten mis.

Ook zijn veel mensen analfabeet en hebben geen onderwijs gehad. Dit draagt bij aan het hoge armoedeniveau. Daarnaast hebben de mensen over het algemeen geen toegang tot voorbehoedsmiddelen. Er worden veel kinderen geboren die eigenlijk niet goed verzorgd kunnen worden.

Op de doortocht van Nairobi naar Marsabit bezochten we ook de lokale kerk in Isiolo. We hebben hier warme contacten opgebouwd en de situatie in dit gebied is vergelijkbaar met Marsabit. Door de grote belangstelling om een kind te sponsoren is besloten het project uit te breiden naar een deel van de provincie Isiolo. In Marsabit ondersteunen we 12 kerken (waarvan Citam de centrale kerk). In Isiolo ondersteunen we 4 kerken.