Project Kenia

Project Kenia

 

Mozaiek Kenia: een VERGETEN gebied wordt een plaats van HOOP
In februari 2019 heeft een groep Mozaiekers een gebied in het noorden van Kenia bezocht. De provincie Marsabit (Marsabit is al 1,5x zo groot als Nederland) en een deel van de provincie Isiolo. Om te onderzoeken of wij als Mozaiek gemeenten mee mogen helpen in het oplossen van de nood die daar is. We zijn teruggekomen met de overtuiging dat God van dit vergeten gebied een plaats van hoop kan maken. Daarom hebben we ervoor gekozen om in samenwerking met Compassion en de lokale kerk dit mooie project op te pakken.

 

Waarom Marsabit?
Omdat Marsabit een vergeten gebied is met heel weinig support van de Keniaanse overheid. Het ligt in het noorden van Kenia op 7 tot 8 uur rijden van de hoofdstad Nairobi. Er heerst grote droogte (er valt maar heel weinig regen) en extreme armoede. Momenteel leeft 63% van de bevolking in extreme armoede; er is een tekort aan eten, drinken, kleding en onderdak. Ruim 80 % van de bevolking is werkloos. De meeste jongens en meisjes zijn ongeletterd. Veel jongens moeten al jong op het land werken. Onder meisjes vindt nog veel vrouwenbesnijdenis plaats. De Islam is de grootste religie waardoor de kerk een minderheidspositie heeft en kwetsbaar is. 

In dit gebied is de lokale kerk (CITAM: Christ is the answer ministries) de hoop voor dit gebied. Een vitale en snelgroeiende kerk die het verschil wil maken in dit gebied. Die in Jezus' naam wil uitreiken naar mensen die hulp nodig hebben om een menswaardig bestaan op te bouwen.

Vanaf 2019 ondersteunen we de kerk in Marsabit als Mozaiek. In nauwe samenwerking met Compassion. Omdat zij kennis hebben van dit gebied en omdat zij toezicht houden op de hulp die we bieden. Op het kaartje hiernaast zie je 16 stippen staan. Dit zijn kerken in het gebied. Citam is de grootste en meest centrale kerk. Het programma van kindsponsoring vindt altijd plaats via de 16 kerken. De kinderen die worden opgenomen in het programma zijn aan één van de 16 kerken verbonden. Kinderen komen naar deze 16 plekken voor scholing en het Compassion-programma.

 

We hebben gekozen om komende tijd vier deelprojecten op te pakken. Samen Werken = Samen Winnen

  1. Sponsoring. Het is ons verlangen om minimaal 750 kinderen uit de armoede te halen komende jaren. Zo’n 47% (!) van de bevolking is jonger dan 14 jaar. In deze kinderen ligt de “rijkdom” en toekomst als het gaat om hoop voor dit gebied.
  2. Water. Er wordt onderzocht wat de beste methode is voor de waterhuishouding in dit extreem droge gebied en wat daar dan voor nodig is. Lees hier meer over de eerste resultaten van het waterproject.
  3. Scholing. Er worden drie leslokalen gebouwd en keukens (voor scholing en maaltijden voor de kinderen). De kerk heeft al uit eigen middelen de grond aangeschaft. Als Mozaiek gemeenten hebben we in 2019 al € 20.000 overgemaakt die we hadden gereserveerd in onze begroting. In 2020 hebben alle 16 projecten een projectgift ontvangen van ca. 1.500,- euro. Een deel van de kerken heeft deze gift gebruikt voor scholing en educatie, maar de meesten hebben de gift gebruikt voor voedselhulp. Als gevolg van Corona is het onderwijsprogramma tijdelijk gestopt in heel Kenia tot 1 januari 2021.
  4. Worship. De diensten worden gekenmerkt door een uitbundige aanbidding van God, maar de middelen zijn zo beperkt. Als Mozaiek gemeenten hebben we voor de aanschaf van betere middelen inmiddels € 5.000 overgemaakt.

 

 

Meer weten?
Op zondag 15 september 2019 is het project gestart in Mozaiek033. Een week later, op zondag 22 september, is het project van start gegaan in Mozaiek0318. Aan het eind van 2019 waren er 560 kinderen gesponsord door onze delen. Je kunt in ons programma nog steeds een kindje sponsoren.