Worship & Kerk

Muziek maken. Zingen. Samenkomen in diensten. Het zijn voor ons kostbare momenten om uiting te geven aan ons geloof. We gunnen dit onze 16 kerken ook zo. God aanbidden op een vrije manier. Elkaar ontmoeten. Familie en vrienden meenemen naar de kerk. Daarom supporten we de lokale kerken ook met faciliteiten waarmee ze muziek kunnen maken.

Er zijn komende jaren (2021-2023) plannen voor het realiseren van een opnamestudio op het terrein van één van de 16 kerken (Citam). Op deze manier kan lokaal geschreven en geproduceerde muziek worden opgenomen en worden verspreid. Op dit moment zijn dit soort faciliteiten alleen in Nairobi te vinden (500 kilometer verderop) welke door de afstand en kosten onbereikbaar zijn voor het Noorden van Kenia. Om op een inspirerende wijze muziek te kunnen maken en veel kinderen en jongeren te inspireren om iets te gaan doen met worship is het erg wenselijk dat er goede versterking en instrumenten aanwezig zijn. We hebben daarom in 2019 al een bedrag van € 5.000,- overgemaakt aan voor de aanschaf van instrumenten en een geluidsinstallatie aan deze kerk. Begin 2021 hebben we daarnaast een bedrag van € 1.000,- overgemaakt aan de overige kerken. Met dit budget hebben ze de mogelijkheid om muziekinstrumenten of een geluidsinstallatie aan te schaffen. 

Naast financiële middelen gaan we zeker ook investeren in vriendschap en relatie tussen beide gemeentes, dit op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Als Mozaiek kunnen we zoveel leren van de kerken in het Noorden van Kenia. Met name van hun passievolle aanbidding, en ondanks lijden en armoede, hun sterke en standvastige geloof dat Gods Koninkrijk komt en Zijn wil zal geschieden, in de hemel, maar ook in het Noorden van Kenia.