WATER, VOEDSEL & ENERGIE

De eerste levensbehoefte van een mens: water en voedsel. Dit is het fundament om te kunnen bouwen aan een hoopvol bestaan. In het extreem droge gebied in het Noorden van Kenia is een stabiele en hygiënisch watervoorziening van levensbelang. Het gebrek aan water is de oorzaak van honger, ziekten en van conflicten tussen de bevolkingsgroepen onderling. Zonder water kan er geen voedsel op het land groeien.  

WATERPROJECT
ZONNE-ENERGIE
LEVENSONDERHOUD