Water & Energie

Nog meer dan andere delen in de wereld, is in Marsabit water een eerste levensbehoefte. Gebrek aan schoon water heeft negatieve gevolgen voor gezondheid, met name bij kinderen. Schoon drinkwater is daarmee dus een randvoorwaarde voor het totale programma. Het waterproject is gestart en wij verwachten Fase twee eind 2021 af te ronden. Mozaiek, Compassion2 en de lokale bevolking werken aan de installatie, distributie en opslag van regenwater. Het programma voorziet naast de 22 watertanks ook in training, onderhoud en hygiënemiddelen voor de tanks.  

Water zal ook na afronding van dit project in 2021 een belangrijk aandachtspunt blijven. Wij willen in een volgende fase verder bouwen aan meer duurzame vormen van water-ontginning en minder afhankelijk worden van regenwater. Hiertoe willen we naast de watertanks ook per project waterputten slaan. Dit is een relatief grote investering, maar heeft ook een duurzamer karakter. Waterputten geeft in sommige delen toegang tot irrigatie en stimuleert land- en tuinbouw en daarmee ook de werkgelegenheid. Nog dit jaar willen wij een start maken in een van de projecten met het slaan van de 1e waterput.