scholing & ontwikkeling

Scholing stimuleert naast zelfredzaamheid ook eigenwaarde en identiteit. Ons doel is dat ieder kind in het Compassion programma, na het afronden van de middelbare school, zelfredzaam is. Dat betekent dat een jongere in een gezin een vak heeft geleerd en de juiste houding en vaardigheden heeft om te solliciteren. Een sponsor-kind neemt wat hij/zij geleerd en ontvangen heeft in het programma mee naar huis en deelt dit met andere gezinsleden. Voor ouders worden er binnen het programma regelmatig activiteiten en cursussen georganiseerd op het gebied van opvoeding, veiligheid en hygiëne.  Binnen het speerpunt Scholing en Ontwikkeling zijn de volgende projecten opgestart: 

 

MOEDER EN KIND
KLASLOKALEN