Besteding Giften

Toelichting op de financiële stromen 2019/2020 (stand per 24 februari 2020)

Hoe werkt Compassion in het geval van Marsabit?

In overleg met Compassion heeft Mozaiek besloten om te focussen op Kenia, specifiek de regio Marsabit. Mozaiek heeft de lancering van een nieuw project omarmd. Een nieuw project wordt altijd gestart in samenwerking met een bestaande lokale kerk, in dit geval Citam Church in de regio Marsebit. De kosten voor deze projectstart lagen rond de €20.000. Van plan tot daadwerkelijke projectstart duurde ongeveer twee jaar en er zijn 200 kinderen in het project ingeschreven.

Voordat Mozaiek instapte in dit project, heeft Compassion de kosten voor de projectstart voorgefinancierd. Denk hierbij aan personeelskosten, registratie van kinderen, onderwijsfaciliteiten, een computer, keukenfaciliteiten, meubilair en medische checks van de kinderen. In februari 2019 zijn deze voorzieningen gerealiseerd.

2019

In het najaar van 2019 hebben de Mozaiek gemeenten voor 560 kinderen een sponsor gevonden – veel meer dan de 200 kinderen waarvoor een sponsor werd gezocht. Uit bestaande projecten in dezelfde regio (en de nabijgelegen regio Isiolo) zijn 360 kinderen verbonden aan sponsors uit de Mozaiek gemeenten. Daarnaast hebben de Mozaiek gemeenten samen €25.000 ter beschikking gesteld voor het project Marsabit. €20.000 is gebruikt om de projectstart te financieren en de resterende €5.000 is gebruikt voor worship faciliteiten (o.a. muziek instrumenten) voor Citam Church.

2020

Op dit moment inventariseert de lokale staf van Compassion Kenia waaraan verder waar aanvullend behoefte is in Marsabit en Isiolo. Om deze aanvullende behoeften in kaart te brengen hadden de medewerkers in Kenia voor 2020 een richtbedrag nodig, zodat ze een voorstel kunnen doen. Uitgangspunt daarvoor in 2020 is € 100.000,-. Beide Mozaiek gemeentes slaan de handen ineens om samen €45.000 in te brengen. Voor de resterende €55.000 hopen we ondernemers te verbinden aan deze missie. De verdeelsleutel voor de verdeling van deze inkomsten is ongeveer: 15% Worship, 50% Water, 35% Scholing.