Kenia

Mozaiek Kenia: een VERGETEN gebied wordt een plaats van HOOP
In februari jl. heeft een groep Mozaiekers een gebied in het noorden van Kenia bezocht, Marsabit (1,5 x zo groot als Nederland) om te onderzoeken of wij als Mozaiek gemeenten mee mogen helpen in het oplossen van de nood die daar is.  We zijn terug gekomen met de overtuiging dat God van dit vergeten gebied een plaats van hoop kan maken. Daarom hebben we ervoor gekozen om in samenwerking met Compassion en de lokale kerk daar dit mooie project op te pakken.

Waarom Marsabit?
Omdat Marsabit een vergeten gebied is met heel weinig support van de Keniaanse overheid. Het ligt in het noorden van Kenia op 7 tot 8 uur rijden van de hoofdstad Nairobi. Er heerst grote droogte (al meer dan 2 jaar geen regen gevallen) en extreme armoede. Momenteel leeft 63 % van de bevolking in extreme armoede; er is een tekort aan eten, drinken, kleding en onderdak. Ruim 80 % van de bevolking is werkeloos. De meeste jongens en meisjes zijn ongeletterd. Veel jongens moeten al jong op het land werken. Onder meisjes vindt nog veel vrouwenbesnijdenis plaats. De Islam is de grootste religie waardoor de kerk een minderheidspositie heeft en kwetsbaar is. 

In dit gebied is de lokale kerk (CITAM: Christ is the answer ministries) de hoop voor dit gebied. Een vitale en snelgroeiende kerk die het verschil wil maken in dit gebied. Die in Jezus naam wil uitreiken naar mensen die hulp nodig hebben om een menswaardig bestaan op te bouwen. 

Vanaf dit nieuwe seizoen gaan we de kerk in Marsabit hierin ondersteunen als Mozaiek gemeenten, in nauwe samenwerking met Compassion omdat zij kennis hebben van dit gebied en omdat zij toezicht houden op de hulp die we bieden.

We hebben gekozen om al in 2019 vier deelprojecten op te gaan pakken:

  1. Sponsoring. Het is ons verlangen om minimaal 250 kinderen uit de armoede te halen. Zo’n 47% (!) van de bevolking is jonger dan 14 jaar. In deze kinderen ligt de “rijkdom” en toekomst als het gaat om hoop voor dit gebied.
  2. Water. Er wordt onderzocht wat de beste methode is voor de waterhuishouding in dit extreem droge gebied en wat daar dan voor nodig is.
  3. Scholing. Er worden 3 leslokalen gebouwd en keukens (voor scholing en maaltijden voor de kinderen). De kerk heeft al uit eigen middelen de grond aangeschaft. Als Mozaiek gemeenten hebben we € 20.000 overgemaakt die we hadden gereserveerd in onze begroting.
  4. Worship. De diensten worden gekenmerkt door een uitbundige aanbidding van God, maar de middelen zijn zo beperkt. Als Mozaiek gemeenten hebben we voor de aanschaf van betere middelen € 5.000 overgemaakt.

Meer weten?
Op zondag 15 september is het project gestart in Mozaiek033. Een week later, op zondag 22 september, is het project van start gegaan in Mozaiek0318. Tijdens deze start zijn er 483 kinderen gesponsord door onze delen. We willen iedereen de gelegenheid geven een kind in Marsabit te ondersteunen, dus binnenkort is deze mogelijkheid er via onze website. We houden je op de hoogte!