Wat kan er gebeuren in een jaar?

Wat kan er in een jaar tijd gebeuren? Wonderen! Verbinding over grenzen van landen en continenten heen. Zoals de band tussen Mozaiek en het gebied Marsabit, in het noorden van Kenia. Een jaar geleden gingen we als kerk met Compassion een relatie aan met dit ‘vergeten gebied’.

Dit bericht is geplaatst op 11-11-2020

De vraag was of we misschien 250 kansarme kinderen zouden kunnen sponsoren? Het werden er 536! Hoop, bemoediging, ontferming voor 536 kinderen en hun gezinnen. Niet vergeten door God. Niet vergeten door Nederlanders.

Afgelopen zondag 8 november was het ‘Kenia zondag’. Toen lieten we deze film zien over wat er in een jaar tijd gebeurd is. Voeding, kleding, zorg. De band die tussen mensen is ontstaan, de betrokkenheid, de compassie, de wederzijdse bemoediging in correspondentie en het gebed voor elkaar. Wat kan er in het komende jaar gebeuren? We deden opnieuw een oproep om kinderen in Marsabit te sponsoren, want er is veel nood. Zouden we er nog 250 bij kunnen sponsoren? Nog dezelfde dag hadden meer dan 400 nieuwe sponsors zich gemeld. Dat betekent dat we in totaal al zo’n 1000 kinderen en hun gezinnen hoop, bemoediging en de eerste levensbenodigdheden kunnen bieden. Duizend maal dank! En aanmelden kan nog steeds. En je hoeft niet per se deel te zijn van onze kerk. Laten we onze verbondenheid blijven tonen, en het licht van Gods Koninkrijk blijven uitstralen op aarde.