Voortgang Waterproject 2021

In het noorden van Kenia is een groot tekort aan schoon drinkwater. Ook veel kinderen in onze projecten hebben nog geen toegang tot schoon drinkwater. In de regio’s Marsabit en Isiolo ontstaat na tweeëneenhalve maand al een tekort aan schoon water. Dan moet er water gekocht worden bij verkopers, maar dat water is zout en niet veilig voor gebruik. De meisjes en vrouwen zijn traditioneel gezien verantwoordelijk voor het water. Zij moeten vaak meer dan 20 km lopen naar de verkopers, wat  ten koste gaat van hun eigen opleiding en ontwikkeling.

Dit bericht is geplaatst op 26-02-2021
Voortgang Waterproject 2021

Overal ter wereld is water een eerste levensbehoefte. Gebrek aan schoon water heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid, vooral bij kinderen. Kinderen zijn de spil in verandering. Als zij zich tot gezonde zelfredzame volwassenen kunnen ontwikkelen, veranderen zij hun gemeenschap. Schoon drinkwater is daarmee dus ook randvoorwaardelijk voor het totale Mozaiek Kenia project en de bijbehorende andere drie pijlers: Sponsoring, Scholing en Worship.

Het waterproject is gestart en fase 1 is eind 2020 afgerond. Mozaiek, Compassion en de lokale bevolking hebben gewerkt aan de installatie, opslag en distributie van regenwater in 22 grote watertanks bij 8 van de 16 partnerkerken in de regio Marsabit. In totaal is er hierdoor 540.000 liter water méér beschikbaar dan voorheen.Daarmee zijn 8 van de 16 partnerkerken in de regio Marsabit niet meer afhankelijk van de waterverkopers en hebben zij nu toegang tot schoon drinkwater. In totaal profiteren 2.159 sponsorkinderen nu al van deze voorziening. Het project voorziet naast de 22 watertanks ook in training, onderhoud en middelen voor gebruik en hygiëne. De totale kosten  bedroegen in 2020 €81.000,-. De Mozaïek gemeenten droegen daaraan bij met €21.000. De resterende € 60.000 werd bijgedragen door een groep ondernemers binnen Mozaiek.

Inmiddels zijn we begin 2021 gestart met fase 2 van dit project: de overige 8 projecten willen we op dezelfde manier voorzien van schoon drinkwater. Hiervoor is € 70.000,- euro nodig. We hebben al opdracht gegeven om dit project te starten. We hopen samen met gemeenteleden en ondernemers dit bedrag eind dit jaar bij elkaar te krijgen. Wil jij ook bijdragen aan dit waterproject?

Wat we allereerst aan je vragen is gebed voor onze broers en zussen. Weet dat God onze gebeden hoort en begaan is met de situatie in Marsebit Kenia.

Je kunt daarnaast een eenmalige gift overmaken voor dit project via ons giften-formulier (selecteer bij doel het waterproject).

Ben jij ondernemer of investeerder? Dan kun je je ook aansluiten bij de ondernemersgroep om verschil te maken. Meer weten? Kijk op deze pagina