Start Waterproject

In het noorden van Kenia is een groot tekort aan schoon drinkwater. Ook veel kinderen in onze projecten hebben nog geen toegang tot schoon drinkwater. In de regio’s Marsabit en Isiolo ontstaat na tweeëneenhalve maand al een tekort aan schoon water. Dan moet er water gekocht worden bij verkopers, maar dat water is zout en niet veilig voor gebruik. De meisjes en vrouwen zijn traditioneel gezien verantwoordelijk voor het water. Zij moeten vaak meer dan 20 km lopen naar de verkopers, wat  ten koste gaat van hun eigen opleiding en ontwikkeling.

Dit bericht is geplaatst op 22-06-2020
Start Waterproject

Overal ter wereld is water een eerste levensbehoefte. Gebrek aan schoon water heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid, vooral bij kinderen. Kinderen zijn de spil in verandering. Als zij zich tot gezonde zelfredzame volwassenen kunnen ontwikkelen, veranderen zij hun gemeenschap. Schoon drinkwater is daarmee dus ook randvoorwaardelijk voor het totale Mozaiek Kenia project en de bijbehorende andere drie pijlers: Sponsoring, Scholing en Worship.

Het waterproject dat nu mogelijk wordt gemaakt zorgt voor de installatie, opslag en distributie van regenwater in 22 watertanks bij 8 van de 16 partnerkerken in de regio Marsabit. In totaal komt er 540.000 liter water méér beschikbaar dan voorheen. Daarmee zijn 8 van de 16 partnerkerken in de regio Marsabit niet meer afhankelijk van de waterverkopers en hebben zij toegang tot schoon drinkwater.

In totaal profiteren 2.159 sponsorkinderen van deze voorziening. Het project voorziet naast de 22 watertanks ook in training, onderhoud en middelen voor gebruik en hygiëne. De totale kosten waren begroot op €50.000 maar bedragen €81.000,-. De Mozaïek gemeenten dragen daaraan bij met €21.000. De resterende € 60.000 wordt bijgedragen door een groep ondernemers binnen Mozaiek.

Wil je zelf ook bijdragen aan dit waterproject?

Wat we allereerst aan je vragen is gebed voor onze broers en zussen. Weet dat God onze gebeden hoort en begaan is met de situatie in Marsebit Kenia.

Je kunt daarnaast een eenmalige gift overmaken voor dit project via ons giften-formulier. Vermeld in het opmerkingenveld ‘Waterproject’.

Je kunt je ook aansluiten bij het groepje ondernemers dat specifiek met dit waterproject bezig is. Meer hierover kun je lezen op deze pagina