Verantwoording Besteding Giften

Toelichting op de financiële stromen 2019/2020 (stand per 24 februari 2020).

Dit bericht is geplaatst op 24-02-2020

Hoe werkt Compassion in het geval van Marsabit?

In overleg met Compassion heeft Mozaiek besloten om te focussen op Kenia, specifiek de regio Marsabit. Mozaiek heeft de lancering van een nieuw project omarmd. Een nieuw project wordt altijd gestart in samenwerking met een bestaande lokale kerk, in dit geval Citam Church in de regio Marsebit. De kosten voor deze projectstart lagen rond de €20.000. Van plan tot daadwerkelijke projectstart duurde ongeveer twee jaar en er zijn 200 kinderen in het project ingeschreven.

Voordat Mozaiek instapte in dit project, heeft Compassion de kosten voor de projectstart voorgefinancierd. Denk hierbij aan personeelskosten, registratie van kinderen, onderwijsfaciliteiten, een computer, keukenfaciliteiten, meubilair en medische checks van de kinderen. In februari 2019 zijn deze voorzieningen gerealiseerd.

Lees hier verder over de besteding van de giften in Marsebit in 2019