Verslag informatie-avond 12 november

Zo’n 60 belangstellenden bezochten 12 november 2019 de informatieavond in Veenendaal. Een verslag van deze avond vind je hier.

Dit bericht is geplaatst op 30-12-2019

Op de avond waren ca. 60 mensen aanwezig uit Mozaiek033 en Mozaiek0318.

Het kernteam Kenia bestaat uit:
Emiel Hop (voorganger Mozaiek 033)
Martijn en Marieke Schippers (delen uit Mozaiek0318)
Willem & Wendy van Amerongen (delen uit Mozaiek033)
Tiemen Westerduin (Compassion)
Jurrien ten Brinke (Compassion)

Terugblik verspiedersreis (door Theo en Ina van Laar)
Theo en zijn vrouw hadden jaren geleden hetzelfde visioen, over een oranje gekleurd landschap.
Met dat visioen begon het allemaal… God wees zelf de weg naar dit Marsabit!
De tekst in Jesaja 43: 19-21 bevestigde dat, zo vertelde Theo. Hierin werd het beeld geschilderd van een woestijn met struisvogels en jakhalzen, en waar lof werd verkondigd.
Theo blikte met veel verve terug op de zogenaamde ‘verspiedersreis’ naar Marsabit in Noord-Kenia, die daarna volgde. De reis ging naar een gebied waar droogte heerst, inheemse gebruiken zijn, meisjes worden besneden, en kinderen vaak niet weten wie hun vader is.

Wat doet armoede? Wat is goed ontwikkelingswerk?
Tiemen Westerduin van Compassion vervolgde met een uiteenzetting over wat armoede doet met een mens, en wat goed ontwikkelingswerk inhoudt.
Armoede veroorzaakt gevoelens van schaamte, vernedering, machteloosheid, je overbodig voelen, wanhoop, eenzaamheid, overgeleverd aan anderen, altijd moe zijn, honger hebben, vaak ziek zijn en je beschadigd voelen. Denk je eens in hoe het is om kinderen naar bed te sturen zonder eten: vader verdwijnt uit schaamte. Vrouw neemt heldenrol. Machteloosheid. Wat een opsomming! Armoede is dus veel méér dan alleen honger en geen geld hebben, was het besef onder de luisteraars!

Samenvatting: Situatie in armoede lijkt hopelijk, er is wanhoop: het gaat niet verandering. De negatieve erkenning van: Ik kan het niet, eenzaamheid, pijn, waardeloosheid.
Wij hebben vaak een materieel beeld van armoede (‘no white saviour’). Niet alleen maar als gulle gever (wij meerderwaardigheidsgevoel, zij minderwaardigheidsgevoel). De ‘Muzungu (blanke) geeft wel. Beide gevoelens worden hierin versterkt. Waarom vertellen we dit? Omdat er veel potentieel vrij komt en in de gemeente zit en omdat we ergens toch een klein beetje op de rem moeten trappen omdat we het wijs en verstandig willen doen.

Tiemen vervolgde zijn verhaal over ontwikkelingswerk. Compassion doet ontwikkelingshulp. Dat is wel degelijk een verschil met noodhulp, wat acuut en tijdelijk is. Compassion richt zich op de lange termijn. Hoe kunnen we vanuit het Westen helpen zonder deze mensen nog verder te beschadigen? Ontwikkelingswerk is namelijk vakwerk. Van goede wil zijn is niet genoeg voor een goed resultaat! De armoedige wordt nog afhankelijker van Westerlingen als die het klusje wel even komen klaren. Het is volgens Tiemen niet de weg van snelle acties maar van de lange adem.

Kracht van de kerk
Goed ontwikkelingswerk sluit aan bij de behoefte van de mensen in Kenia zelf, en niet bij wat Westerlingen naar onze maatstaven nodig vinden. Tegelijk is ontwikkelingswerk kwetsbaar. Het is een lang proces van voortdurend keuzes maken, al biddend om inzichten over wat wijs en verstandig is. Hoe moet het wel? Het antwoord van Compassion is: investeer in de kinderen van het land! Leer kinderen te dromen: jij kan het verschil maken! Je bent wat, je hebt wat, God heeft een plan met jou! Daarmee investeer je óók in het gezin van het kind.
Je kunt hen ‘afhankelijk maken’ door alleen een ‘geefmentaliteit’. Je kunt hen ook eigenaar maken (vragen om een bijdrage: jij kunt verschil maken!) – dit duurt langer, maar maakt hen trots en geeft hen geloof. Jij hebt potentieel en ik wil dat samen met jou ontdekken. Jeremia 29: ik heb een plan met jou. Het gaat om empowerment, bemoediging, het eigen potentieel leren ontdekken. Een kind in armoede hoort niet dat het geliefd is… Sponsors kunnen hierin een enorme bemoediging zijn. Daarnaast zijn de mensen in de lokale kerken met passie voor kinderen, onze onmisbare sleutelfiguren. We moeten ook geen dingen doen voor mensen die zij zelf kunnen doen. Wel ‘samen’ als dit de relatie versterkt. Vermijd paternalisme: zij zullen de kans niet pakken als ze weten dat wij het doen. En luister naar wat ze nodig hebben. Een speeltuin helpt niet als ze alleen maar honger hebben. Brood helpt niet als ze vooral behoefte hebben aan water.
In korte tijd is de sponsoring van ruim 550 kinderen via 16 projecten in Marsabit en omgeving door Mozaiek 0318 en 033 gerealiseerd en is € 20,000 bijgedragen aan het opknappen/bouwen van klaslokalen! Compassion Nederland heeft dit nog nooit eerder meegemaakt!
Emiel Hop meldt dat Mozaiek  € 45.000 extra wil investeren in Marsabit in 2020, zodra helder is wat de meest urgente noden zijn. Wat de meest urgente noden zijn bepalen de lokale sleutelfiguren zelf. Mogelijk zijn dat zaken als waterputten en lokalen voor scholing.

Projectplan
Het is zo snel gegaan dat het kersverse projectteam zelfs het projectplan voor deze 16 projecten in Marsabit nog moet uitwerken. In dat plan zal o.a. aandacht zijn voor de communicatie over de voortgang van de 16 projecten en andere zaken zoals gemeente zijn, schrijfavonden, sponsor- en ondernemersreizen, monitoring en evaluatie, communicatie en nog veel meer. Er komt bovendien een nieuwe website ‘Mozaiek Kenia’. Dit moet allemaal nog ontwikkeld worden, er zullen kaders gegeven worden. Daarnaast zal het vooral iets zijn wat we ‘samen’ verder invulling zullen geven.
Vragen die bij de luisteraars tijdens de Q&A opborrelden zijn:
De meest prangende vraag die de luisteraars deze avond op de lippen lag, was:

 • Wat kunnen wij nu doen?

Het antwoord was: allereerst geduld hebben (doorgaans niet onze sterkste kant), en nog belangrijker: trouw blijven bidden voor de kinderen in Marsabit!
Zodra het projectplan gereed is volgt een oproep voor wat dan nodig is.
Wie nu al ideeën heeft, kan ze alvast mailen naar contact@mozaiekkenia.nl

 • Verdwijnt er veel geld? Is het kwetsbaar?

Ja, natuurlijk gaan er ook dingen mis, dus het is kwetsbaar. Maar Compassion heeft wel allerlei mechanismen in plaats om er voor te zorgen dat er zo min mogelijk mis gaat. Compassion heeft bijvoorbeeld ook een zero tolerance voor bribes. Ook is er een onderzoek geweest naar kindsponsoring. Er bleek een groot verschil (stroom, stabieler, huwelijk etc.). Brief schrijven was hierin ook key. Niet gezien worden is het ergste.

 • Worden er reizen georganiseerd?

Mozaiek wil zeker in samenwerking met Compassion reizen gaan organiseren. Hoe dat er precies uit gaat zien, dat wordt nog verder uitgewerkt. Ook hier wordt weer zorgvuldigheid gevraagd en niet te snel dingen doen.
In short term mission trips zitten kansen en bedreigingen. Kansen: groei van relatie en het kan ‘hands on’ zijn: samen water halen, samen ploegen. En je kunt leren over de situatie. De bedreiging: Mc development: ff snel ‘knallen’, wij doen het wel. Of voor de foto’s/ervaring. De olifant en de muis.

 • Hoe werken jullie in Kenia?
  In Kenia werken alleen maar Kenianen. Compassion loopt eerst mee met de kerken (leer elkaar kennen, volg een training, relatie bouwen etc.), daarna wordt gekeken of het leiderschap in orde is, vervolgens wordt gekeken of de omvang groot genoeg is voor een project. Dan wordt er een partnerschap aangegaan (pastor, jeugdwerker en een financiele persoon), vanuit daar worden er kinderen geselecteerd.
 • Hoe ga je er de komende tijd over communiceren?

Hierop zijn nog niet alle antwoorden bekend. Maar we hopen nog dit jaar de website up en running te hebben. Er zullen speciale momenten in de gemeente worden georganiseerd. We zijn nu ook op zoek naar de behoeften. En 1x per zes weken zal er iets in de nieuwsbrief komen.

 • Is er behoefte aan denkkracht?

Ja. Is het een idee dat diegenen die iets willen initiëren opgeven wat ze kunnen en waarin ze zouden willen bijdragen?

 • Hoe kan We are Young bij het project Kenia aanhaken?

We willen zeker dat de jongeren er bij betrokken worden. De jongeren hebben het hier zo goed. Hierover staan ook dingen genoemd in het projectplan. Maar is iets wat ‘We are Young’ nog verder kan ontwikkelen en vormgeven.

 • Zijn er andere organisaties actief?

Niet veel. Het is een vergeten gebied.

 • Hoe laat Mozaiek zich aan Kenia zien, hoe zorgen we voor verbinding, over en weer?

We willen graag de pastor hier naar Nederland halen volgend jaar. Zodat zij ook meer leren over ons. Wederkerigheid.

 • Wat eten en drinken zij?

Er heerst veel honger. Er is wel vee en er zijn akkers, maar weinig en het is er heel droog.

 • Wordt er een muskathlon georganiseerd?

Dit is echt een ander concept. Hier zullen we over na moeten denken. Een belevenis is een idee.

 • Wanneer projectplan gereed?
  Zo snel mogelijk. Hopelijk voor het einde van het jaar.

Daarnaast komen binnenkort zoveel mogelijk vragen en antwoorden ook op de nieuwe website van Mozaiek Kenia.

En giften (of het sponsoren van kinderen) blijft natuurlijk van harte welkom! Ook hierover kan informatie worden opgevraagd via bovengenoemd e-mailadres.