Eerste waterput van 2022 geslagen bij Compassion-project

In de komende periode willen we bij alle projectlocaties de watervoorzieningen optimaliseren. Begin dit jaar is gestart met het slaan van een waterput op een van de projectlocaties.

Dit bericht is geplaatst op 14-03-2022

Na uitgebreid hydro-geologisch onderzoek naar de beste plek om te gaan boren, kwam op 4 januari eindelijk de vergunning voor het boren naar water bij een project iets ten zuidoosten van de plaats Marsabit. Het project beschikt al over grote watertanks, maar door grillige regenpatronen en afwezigheid van een rivier in de buurt is het slaan van een waterput noodzaak voor continuïteit in de watervoorziening. Na succesvolle afronding van dit project zullen 262 kinderen, hun familie en de rest van de gemeenschap de beschikking hebben over voldoende en gezond drinkwater.

Tijdens de commerciële aanbesteding en de opstelling van de contracten en de start van aanvoeren van de materialen door de sociale onderneming Water for the World, heeft de gemeenschap niet stil gezeten. 12 leden van de kerk en het dorp hebben op 7 en 8 februari een training gehad over duurzaam watergebruik, opstellen van gebruiksregels, betrekken van de gemeenschap en leiderschap. Ook het Bijbels perspectief op rentmeesterschap is daarbij aan de orde gekomen en tenslotte is er lokale watermanagementcommissie aangesteld voor als straks het project wordt overgedragen aan de gemeenschap voor gebruik en onderhoud.

Op 13 februari is onder toeziend oog van het kerkleiderschap en de hele gemeenschap gestart met het boren naar water op 250 meter diepte. Nu de diepte is bereikt en de wanden van de put zijn gemaakt, kan pas definitief worden vastgesteld of er voldoende water beschikbaar is, of het snel genoeg wordt aangevuld via doorsijpelend grondwater en wat de kwaliteit is. Wellicht zijn er nog extra maatregelen nodig om het water te filteren voordat het geschikt is voor consumptie op het project en in de huizen.

Het werk in de komende 2 maanden bestaat uit het plaatsen van de pompinstallatie, het leggen van leidingen naar het project en het maken van watertappunten. Ook krijgt de gemeenschap watergebruik- en hygiëne trainingen en zo laat het directe effect op de bevolking zich niet echt meer raden. Voldoende en gezond water dat gaat zorgen voor betere oogsten, minder aan vervuild water en slechte hygiëne gerelateerde ziekte van ouders en kinderen en vergroting van aanwezigheid, concentratie en leervermogen van de kinderen op het project. En wat te denken van de besparing voor de gemeenschap als niet eens in de zoveel tijd een tankauto de watertanks meer hoeft te komen vullen! Meer weten over of steun geven aan het waterproject kan hier.