Wie bedenkt het nu om een heel gebied te adopteren als kerk?

In de vorige editie van Mozaiek Magazine schreven we dat er maar liefst tweeëntwintig watertanks in Marsabit geïnstalleerd konden worden. Doordat een handjevol ondernemers uitstapten in geloof hebben duizenden gezinnen nu schoon drinkwater. Wat een impact! Inmiddels bestaat de ondernemersgroep uit zo’n vijftien kernleden met ook een netwerk achter zich. Ik ging met twee van hen in gesprek: Henry Koopman, ondernemer en systemisch coach bij ‘Kracht van Verschil Coaching en Training’ en Joost den Otter, ondernemer en directeur bij ‘Lomans’.

Dit bericht is geplaatst op 10-03-2021

De Westerse argwaan 
Henry vertelt enthousiast: “Het is mooi dat wij niet bedenken waar we mensen mee willen helpen. Het gaat niet om ons, maar om de nood daar. Wij willen graag verschil maken in levens van mensen. Is er water nodig, dan gaan we daarvoor. Fijn dat Compassion hierbij betrokken is en wij hen kunnen ondersteunen hierin. Dát vind ik zo mooi, het is niet iets wat wíj bedenken. Het is hún idee en daar scharen wij ons achter. Toen ik voor het eerst een project aanging met iemand uit Gambia, waarschuwden veel mensen mij: Pas maar op! Ik liet de Westerse argwaan achter en ik heb hier nog geen moment spijt van gehad.”

Kruisbestuiving
Joost beaamt dit en doet er nog een schepje bovenop: “Naast dat het een verantwoordelijkheid is om als ondernemer iets te doen voor de samenleving, is het ook gewoon heel leuk om te doen. Ik vind ook dat het niet alleen om geven gaat. We kunnen veel leren van elkaar als ondernemersgroep en daarnaast ook van de mensen in Marsabit. We komen niet alleen om te helpen, maar ook om te leren en te ontvangen. Ik geloof in kruisbestuiving. Als we hen straks kunnen bezoeken, willen we zeker de verbinding zoeken en maken. Ik denk dat ondernemers zich ook op die manier enorm kunnen blijven ontwikkelen...”

Grootheidswaanzin
Henry gaat verder: “Wie bedenkt nu om een heel gebied te adopteren als kerk? In menselijke zin is dat toch grootheidswaanzin? Maar als God voor ons is, wie is dan tegen ons? Als God achter ons staat, kunnen we heel veel bereiken. Uiteindelijk zijn onze aardse eigendommen ook helemaal niets waard. Mijn moeder is onlangs overleden. Het ene moment zat ze nog in haar dure appartement, met allerlei spullen om zich heen. Het volgende moment gaan haar handen omhoog en vertrekt ze naar haar Heer. Dan zijn al die bezittingen niets meer waard. Het ontbrak mij thuis aan niets. Mijn ouders hadden het heel goed met hun transportbedrijf,  maar mijn ouders zaten ook elke avond knielend voor hun bed en mijn moeder zei altijd: “Het is allemaal genade wat we krijgen.”  Ik heb geleerd wat echt belangrijk is en ik vind het mooi dat ik in de positie ben anderen te helpen.” 

Er gaan grote dingen gebeuren!
Joost zegt vastberaden: “Er gaan grote dingen gebeuren, we staan nog maar aan het begin! We zijn ondernemers en we hebben allemaal oog voor andere mensen en willen helpen. We hebben helaas nog maar één keer lijfelijk bij elkaar gezeten, de rest was online vanwege Covid19. Je merkt dat dit ongemakkelijk is en we hebben enorm de behoefte om samen te komen.  Als dit weer kan zal de kruisbestuiving nog veel meer plaatsvinden, het wordt een vliegwiel. Dit zijn nog onze babystapjes. Ik geloof dat het uiteindelijk nog verder gaat dan Marsabit. Als ondernemer heb je een enorme verantwoordelijkheid. De meeste ondernemers beschikken over het nodige geld. Ik vraag dan altijd “Wat doe je met je geld?” Ik wijs ze op hun verantwoordelijkheid. Geld verdienen doordat je iets moois neerzet met je bedrijf is prachtig, maar belangrijker is hoe je dit vermogen inzet.”

Gaan staan voor wat onmogelijk lijkt
“Daarom ga ik staan voor wat onmogelijk lijkt”, gaat Henry verder. “Als je eenmaal een stap zet op water, dan kun je worden gedragen. Ik wil dit niet goedkoop afdoen, want ik weet dat er ook mensen zijn die het écht moeilijk hebben.  Ik heb al zó vaak meegemaakt dat investeren méér kan opleveren, dan je erbij neer te leggen dat iets onmogelijk is. De stap zetten en die vijfhonderd of vijfduizend euro overmaken in vertrouwen dat het goed is en uiteindelijk goed komt. Daarnaast geldt natuurlijk ook dat hoe meer ondernemers meedoen, hoe makkelijker het wordt. Het is een win-winsituatie. Hoe gaaf is het om als ondernemers elkaar te ontmoeten?”

Plannen voor 2021 
In 2021 gaat de ondernemersgroep opnieuw de uitdaging aan om voor de overige projecten ook schoon drinkwater te realiseren. Hiervoor is ruim €75.000,-nodig. Op de website www.mozaiekkenia.nl lees je hier meer over. Daarnaast zijn de ambities nog veel groter, zoals je hierboven kon lezen. Ben jij al deel van ‘het sneeuwbaleffect’ of wil je dit worden? Mozaiek Kenia werkt gráág samen met bedrijven, ondernemers of mensen die financieel willen investeren én  een vuist willen maken tegen extreme armoede. Samen kunnen we een verschil maken. Ben jij ondernemer of wil je financieel investeren? Vind je het leuk om samen met andere ondernemers hierin op te trekken en wil je meehelpen? Meld je aan via: [email protected].

Bovenstaand artikel verschijnt in Mozaiek Magazine nr 21.